ქვემოთ ნაჩვენებია თუ როგორ უნდა დააყენოთ mainpage.info თქვენს საწყის გვერდად
Chrome
Firefox
Opera

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 1

ეტაპი 2

ეტაპი 3

mainpage.info უკვე თქვენი საწყისი გვერდია, ისიამოვნეთ :)